Eén balie voor stadhuis zodat mensen niet meer verloren lopen

Het stadsbestuur wacht de realisatie van een nieuwbouw voor het stadhuis niet af om de diensten te hervormen. Binnenkort zullen alle bezoekers zich bij een centrale balie moeten aanmelden.

Het stadsbestuur wacht de realisatie van een nieuwbouw voor het stadhuis niet af om de diensten te hervormen. Binnenkort zullen alle bezoekers zich bij een centrale balie moeten aanmelden.

Wie om een nieuwe identiteitskaart komt, een loszittende tegel in het trottoir te melden heeft of een onderneming wil opstarten, zal binnenkort in het stadhuis worden ontvangen aan één loket. Daar zullen bezoekers via een klantenbegeleidingssysteem doorverwezen worden naar de dienst die ze nodig hebben.

“We hebben met het stadsbestuur besloten daar dit jaar nog werk van te maken”, zegt schepen van Personeel Brigitte Vanhoutte (N- VA). “Normaal moet de balie na de zomer al een feit zijn. Ook komt er een comfortabele wachtruimte. Daar hebben we nu de plaats voor, want de dienst Financiën is naar de gebouwen van het OCMW verhuisd. Nu moeten de inwoners die bijvoorbeeld bij de dienst Bevolking langsgaan, op elkaar gepakt wachten in een dunne gang, wat ook problemen geeft op het vlak van discretie.”

Spoor bijster

“We hebben een balie aan de ingang van het stadhuis, maar dat zit wat weggestoken, zodat bezoekers het gewoon voorbijlopen”, weet stadssecretaris Linda Vandekerkhove uit ondervinding. “Ze volgen de pijltjes, tot ze het spoor bijster geraken en dan maar een bureau binnenstappen om de weg te vragen. Zo kunnen de medewerkers van de stad niet efficiënt werken en krijgen de burgers niet de dienstverlening die ze van ons mogen verwachten.”

Verhuizing koffiehuisje

Op het aangekondigde nieuwe administratief centrum is het evenwel nog wachten. “Het is de bedoeling de gebouwen naast het stadhuis te slopen en te vervangen door een nieuwbouw”, legt de schepen uit. “Het gaat om de ruimtes waar nu de technische dienst gehuisvest is, de annex en de panden in de Peperstraat 3 en 5, die de stad recentelijk aankocht. De structuur van het bestaande stadhuis zal behouden blijven.”

In afwachting van de heraanleg van de Vrijheid huurt het populaire koffiehuisje en streekwinkel Artisanne het pand in de Peperstraat 5. “Ze hoeven echter niet te vrezen voor een vroegtijdige verhuizing”, stelt Vanhoutte gerust. “Het is aan de volgende bestuursploeg om definitief te beslissen of het nieuwe administratief centrum er komt. Het effectief realiseren ervan zal zeker nog zijn tijd in beslag nemen. Ten vroegste in 2020 zullen ze het pand moeten verlaten.” 

De inhoud van deze pagina werd ingegeven door David Vandekerkhove . David Vandekerkhove draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud.