Een modern en transparant bestuur met en voor alle Ronsenaars

Volgende week stelt het nieuwe college haar bestuursakkoord voor. Met Groen kijken we vooruit. Kritisch, maar hoopvol. We focussen telkens op één thema. In dit tweede stukje stellen we ons de vraag of de komende bestuursploeg inspanningen zal leveren om Ronse op een transparante manier te besturen en om burgers meer te betrekken.

Vertrouwen kwijt

Eigenlijk zou de nieuwe gemeenteraad van start moeten gaan met vijf lege zetels. Dat komt overeen met 16,34 % van de Ronsese kiezers die op 14 oktober hun kat stuurden of blanco stemden –en dat zijn er maar liefst 3035-.  Alle politieke partijen moeten zich de vraag stellen hoe het zo ver is kunnen komen? Hoe kunnen we dit dramatisch cijfer naar beneden krijgen?

Tijdens de campagne merkten we het al: Veel Ronsenaars voelen zich niet meer betrokken bij de lokale politiek en zien het nut van hun stem niet in.  Sommigen begrijpen er helemaal niets van, terwijl anderen teleurgesteld zijn omdat er niets gedaan wordt aan het lekkend dak van hun sociale woning, omdat er niets ondernomen wordt om terug wat leven in hun buurt te krijgen, omdat er precies enkel maar elders in de stad geïnvesteerd wordt, etc…

 

Maak van het lokale beleid het uithangbord van onze democratie

Omwille van de nabijheid is de gemeentepolitiek nochtans hét niveau om het vertrouwen met de burger te herstellen. Politici zijn er gekend en nog relatief aanspreekbaar. Maar diezelfde lokale politici zullen ook een serieuze tand moeten bijsteken om open te communiceren over het gevoerde beleid en om burgers meer te betrekken.

Transparantie vereist dat het stadsbestuur eenvoudig, eerlijk en volledig communiceert over grote beslissingen. Hoeveel zal het nieuwe zwembad precies kosten en hoe zit het juist met die private partner? Wat is precies het prijskaartje van de nieuwe Vrijheid? Zullen de gemeentelijke belastingen worden aangepast? En nee, een jaarlijks infografiekje in Inzicht volstaat niet.

Transparantie veronderstelt ook dat er op een moderne en toegankelijke manier bericht wordt over het beslissingsproces. Waarom moet je zowat rechtenstudies gedaan hebben om een verslag van de gemeenteraad te lezen? Waarom staan verslagen van raadscommissies en adviesraden niet simpelweg op de website van de stad? Waarom kan de gemeenteraad niet gestreamd worden op internet? Hoe is het in 2018 mogelijk dat er in de raadszaal van de gemeenteraad geen beamer en projectiescherm hangen?


Betrek je burgers

Participatie betekent dat het stadsbestuur uit haar ivoren toren moet komen. Beslissingen zullen misschien iets moeizamer tot stand komen, maar het voordeel is dat Ronsenaars zich al vanaf stap één betrokken voelen. De inspraakavonden voor het klimaatplan en het ontrollen van de plannen van de Vrijheid waren alvast voorzichtige stapjes in de goede richting.  

Maar participatie betekent ook dat je beleid voert met en voor alle Ronsenaars. Ook voor wie het minder breed heeft, ook voor wie in een wijk woont die je liever kwijt dan rijk bent, ook voor wie jong of oud is en ook voor wie het Nederlands niet machtig is.

Zorg voor een herwaardering en een evenwichtige samenstelling van adviesraden, werkgroepen en buurtcomités. Betrek deze actief bij het beleid. Laat ze vanaf het begin mee nadenken over plannen en ideeën. Laat burgers eenvoudig een vraag komen stellen op de gemeenteraad. Trek bij bouwprojecten eerst de wijk in en beslis dan pas.

Dit is geen kwestie van links of rechts beleid. Dit is een kwestie van degelijk beleid in de 21ste eeuw. Of gaan we volgende keer naar 10 lege zetels in de gemeenteraad?

De inhoud van deze pagina werd ingegeven door Groen Ronse . Groen Ronse draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud.