Gaan we zo het imago van Ronse oppoetsen?

In Ronse blaast de Vlaamse Volksbeweging donderdag verzamelen voor een ‘antifaciliteitenmeeting.’[1] Op zich is daar niets mis mee. Iedereen mag zijn mening hebben over de faciliteiten, ook al is het een totaal buiten proportie opgeblazen discussie die onze taalgrensstad al jaren gijzelt.

[1] https://www.facebook.com/events/1178457322293954/

Uit de aanwezigheidslijst op Facebook blijkt bovendien dat maar een klein deel van de aanwezigen uit Ronse zelf komt. Waarom moeten communautaire scherpslijpers en extreemrechtse bewegingen uit heel Vlaanderen en Brussel hier hun strijd komen voeren? Hoewel Ronse een stad is met taalfaciliteiten, komt hier geen enkele Franstalige partij op bij de verkiezingen.

Na de teloorgang van de textielindustrie in de jaren ’60 en ’70 torste Ronse jarenlang een slecht imago met zich mee: een grauwe stad met veel leegstand en sociale problemen. Die zijn zeker nog niet van de baan: één op vijf kinderen in onze stad groeit op in kansarmoede en meer dan één op vier jongeren is werkloos. Er is nog veel werk aan de winkel!  Maar anderzijds kan niemand ontkennen dat Ronse er de laatste jaren met rasse schreden op vooruit gegaan is. Het is hier nu veel properder, het centrum werd mooi vernieuwd en het toerisme boomt.

Wat ons vooral zorgen baart is dat NV-A, onderdeel van de coalitie die onze stad bestuurt, zich openlijk associeert met bewegingen die een racistisch, homofoob en vrouwonvriendelijk gedachtengoed verdedigen

Het stadsbestuur van Ronse heeft de laatste jaren massa’s energie gestoken in het oppoetsen van het imago van de stad. Maar net de partij die zó begaan is het imago van onze stad, slaagt er keer op keer in om dat imago te kelderen.  –herinnert u zich nog het nieuws over de ‘geradicaliseerde kleuters’?-

Wat ons vooral zorgen baart is dat NV-A, onderdeel van de coalitie die onze stad bestuurt, zich deze donderdag openlijk associeert met bewegingen die een racistisch, homofoob en vrouwonvriendelijk gedachtengoed verdedigen.

Twee actieve leden van Schild en Vrienden, broederlijk naast onze lokale N-VA kandidaten

Want naast verschillende lokale N-VA zwaargewichten, waaronder OCMW-voorzitter Wim Vandevelde, voorzitter Tijl Rommelaere en provincieraadslid Paul Carteus, staan er bij de aanwezigen ook verschillende leden van Vlaams Belang, waaronder parlementslid Barbara Pas en leden van de extreemrechtse beweging Voorpost, waaronder voorzitter Bart Vanpachtenbeke. Alsof dat nog niet genoeg is tekenen ook twee actieve leden van Schild en Vrienden present, Nick Peeters en Stijn Everaert. Die laatste moest na de bewuste Pano reportage, waarin duidelijk werd dat hij ‘nazi memes’ deelde op internet, een stap terugzetten als kandidaat voor de N-VA in Aalst. Tot slot ook aanwezig: Wim De Wit, topman van de Vlaamse Volksbeweging, die op de laatste Ijzerwake nog sprak over de “oorlogsdreiging van de Islam”.

Na alle commotie rond de Pano documentaire over Schild en Vrienden en alle akkefietjes van de laatste dagen rond racistische kandidaten, begrijpen we echt niet dat een beleidspartij als N-VA, met een potentiële burgemeesterskandidaat in hun rangen, het niet een beetje ‘onkies’ vindt om zich onder dit gezelschap te begeven. Het mag duidelijk zijn dat nu het Vlaams Belang in Ronse niet meer opkomt, er stemmen te rapen vallen. En de imagoschade voor onze stad. Tja…

Met Groen willen we een gastvrij en warm Ronse waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht je taal, je afkomst of je inkomen. Een goed stadsbestuur moet zijn burgers verbinden in plaats van te verdelen.

 Lech Schelfout,

lijsttrekker voor Groen Ronse bij de komende verkiezingen

De inhoud van deze pagina werd ingegeven door Groen Ronse . Groen Ronse draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud.