Het bestuursakkoord van Ronse

CD&V en N-VA sluiten een akkoord om tijdens de komende bestuursperiode 2019 - 2024 onze stad
samen te besturen. Lees hier het bestuursakkoord na. 

Lees het bestuursakkoord hier: Bestuursakkoord_Ronse_2019-2024

De inhoud van deze pagina werd ingegeven door Maura (pseudoniem) . Maura (pseudoniem) draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud.