Ronsenaar wil vandaag géén fusie.

Het gemeentebestuur van Ronse, bestaande uit CD&V, N-VA en Open VLD. Plus het Vlaams Belang willen af van de taalfaciliteiten in Ronse.

Niet toevallig stemt men die motie 10 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Sommige partijen hopen hiermee het afschaffen van de taalfaciliteiten als hét verkiezingsthema naar voor te schuiven. Plots is het aangaan van een fusie met een omliggende gemeente hét gemeenschappelijke strijdpunt geworden, onmogelijk gemaakt door de faciliteiten.

Wat mij persoonlijk tegen de borst stuit is dat men het debat compleet boven de hoofden van de mensen voert. Het is een jammerlijk gegeven dat de traditionele partijen hun macht putten uit dat ene gekleurde bolletje eens om de zes jaar, en nadien hun achterban links laten liggen.


Ronse vs Renaix

Wat de PVDA, ook hier in Ronse tracht te doen, is de bevolking raadplegen. Nadien ermee aan de slag te gaan om uiteindelijk terug te koppelen naar diezelfde bevolking. Een praktisch voorbeeld is onze enquêtes die we ophalen in alle Belgische steden en gemeenten waar we een lijst zullen indienen voor de lokale verkiezingen van 14/10/2018. Aan de hand van die resultaten zullen we pas nadien onze lokale programma’s samenstellen.

Vergelijk dat eens met de N-VA. Die zitten met hun drieën samen om dan te bepalen wat er leeft onder de Ronsenaars. En blijkbaar denken zij dat de Ronsenaar af wil van die taalfaciliteiten omdat deze een vrijwillige fusie met Kluisbergen of Maarkedal in de weg zou staan.

Vandaag is de PVDA klaar met het ophalen van bevragingen, en we deden dat zowel online als deur aan deur, zowel in het Nederlands als in het Frans. Soms krijg je dan vreemde combinaties, bijvoorbeeld een Nederlandstalige enquête ingevuld in het Frans, of omgekeerd. Zo zie je dat soms Franstaligen in het verleden stemden voor het Vlaams Belang of burgers die vandaag twijfelen tussen N-VA en de PVDA.


Ook peilden we sinds september naar de goesting van de Ronsenaar om te fusioneren met bijvoorbeeld Kluisbergen.

Vandaag is zowat een vierde van de mensen onverschillig, slechts 30% is voor een fusie, maar 43% is tegen een fusie en wil Ronse, Ronse laten.

De PVDA-PTB heeft 209 enquêtes opgehaald, waarvan 15% Franstalig en 51% van de respondenten waren vrouwen. Tijdens de talentelling in 1947 kwam men ook al precies uit op 15% Franstalige Vlamingen. Er lijkt ons dus weinig veranderd sindsdien. 

Het stadsbestuur rekent zich al rijk, een vrijwillige fusie zou een schuldvermindering voor de stad betekenen van €13 miljoen. Niet vergeten het gaat hier om een tijdelijke maatregel, en die boot heeft men in feite al gemist want de boot moet aanmeren in 2019. Om nu nog een betaalde fusie te forceren komt men hopeloos te laat. Waarom pas eind 2017 zich uitspreken pro fusie en niet in 2012?

De gemeentes Kluisbergen en Maarkedal, de enige realistische scenario’s, hebben zich al duidelijk uitgesproken: ‘Wij willen geen fusie met Ronse’.

Waarom volgt ons stadsbestuur nu pas, eind 2017, dit parcours naar de schuldverlichting? Zou de Ronsenaar echt beter worden van een fusie? Men hekelt de faciliteiten als boosdoener telkens de openbare diensten worden afgebouwd, maar die gemeentelijke fusies gaan die afbouw alleen maar versnellen. 1 politiekantoor, 1 gemeentehuis, 1 zwembad, 1 postkantoor, 1 groendienst, 1 bibliotheek …  dat is waar een fusie ook toe leidt natuurlijk.

Net door die besparingen in de dienstverlening neemt de Vlaamse overheid €500 schuld per inwoner over. Onze overheid ziet het als een besparing. Het is ook absurd te denken dat die schuld verdampt. De schuld schuift door van Ronse naar Vlaanderen, maar elke Ronsenaar is ook inwoner van Vlaanderen. Vestzak, broekzak.

Dus in feite zijn wij nu als Vlaming de dupe van elke andere vrijwillige fusie. De vrijwillige fusie tussen Kruishoutem en Zingem verhoogt de Vlaamse schuld, of hoe elke Ronsenaar ook bijdraagt aan het ‘geluk’ van de Kruisemmenaar (de nieuwe fusiegemeente heet Kruisem). Moeten we dan als Ronsenaar geen motie stemmen om die schuldoverdrachten stop te zetten? Wij verarmen als Vlaming, door elke andere vrijwillige fusie die wordt doorgevoerd en zelf kunnen we geen fusie aangaan gezien de buurgemeentes ons niet willen…

En wat is ons stadsbestuur van plan met die schuldverlichting?

Vandaag heeft de stad Ronse voor elke inwoner een schuld van €1000 uitstaan. Na een vrijwillige fusie zou die kunnen dalen tot €500 per inwoner. Een groot verschil voor de boekhouder, maar wat zou dit concreet betekenen voor de Ronsenaar?

Hier zou ik graag meer over willen weten, als betrokken burger. Gaan we de armoede bestrijden, gaan we zelf investeren in openbaar vervoer, gaan we taallessen uitbouwen, gaan we de belastingen verlagen voor de armsten, gaan we de sociale en ecologische projecten een boost geven, gaan we investeren in onderwijs, gaan we voor sterke openbare diensten of gaan we de bedrijven een lastenverlaging gunnen? Want dat is waar de N-VA nu al op aanstuurt, lagere lasten voor bedrijven.

Een Ronsenaar die met €1000 schuld naar Gent verhuist, krijgt plots €1900 stedelijke schulden in zijn nek gekletst. Maar wat als die nieuwe Gentenaar er een betere openbare dienstverlening voor krijgt? Ga je naar Mechelen dan groeit de schuld tot €2360 en rij je door tot Koksijde dan kom je aan €5500 schulden per inwoner.

De taalstrijd is gestreden

Verder gelooft niemand dat de taalfaciliteiten effectief zullen afgeschaft worden, die staan gebetonneerd in de grondwet en moet op nationaal niveau aangepakt worden natuurlijk. En gezien ons stadsbestuur een spiegel is van de federale overheid, maar die al meteen duidelijk maakten dat er niks kan en zal veranderen rond communautaire thema’s, zijn al die euro’s gespendeerd aan Brusselse advocaten al bij voorbaat weggesmeten euro’s. Of is Ronse Vlaams en Brussel Waals dan toch een goede deal?

De grootste productiebedrijven in Ronse stellen nota bene vaak meer Franstaligen dan Nederlandstaligen te werk. Dit doordat zij misschien minder kieskeurig zijn en sneller tevreden zijn met hard labeur voor een laag loon? Op de vacaturesites vind je regelmatig zoekertjes voor arbeiders te Ronse met als enige taalvereiste: het beheersen van de Franse of Nederlandse taal. Dat is de realiteit waarin we leven.

Ikzelf werkte ook al als arbeider in het zuiden van West-Vlaanderen, tot in Roeselare toe. En ook daar beschik je beter over een basiskennis Frans, want je collega’s komen eerder uit het Noorden van Frankrijk dan uit België.

Misschien is een beter openbaar vervoer, specifiek gericht op ploegenarbeid, de sleutel tot een meer welvarend Ronse ipv de oorlog te verklaren aan elkaar.

Kan Ronse overleven zonder fusie? Natuurlijk. De ondergrens vastgelegd door de huidige Vlaamse (nationalistische) Regering is 30.000 inwoners voor een stad in het toekomstige Vlaanderen. Ronse groeit sneller dan gemiddeld en zal de kaap van de 30.000 inwoners wellicht zelfstandig bereiken rond het jaar 2030. Kijk naar Duitsland, voor velen het gidsland, daar is de gemiddelde stad slechts door 6750 inwoners bewoond.

De inhoud van deze pagina werd ingegeven door Robin Tonniau . Robin Tonniau draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud.