Open_Vld logo

Open Vld

De afkorting VLD staat voor Vlaamse Liberalen en Democraten. Open VLD wil de burgers nog meer inspraak geven in onze democratie. Met de toevoeging “Open” voor de afkorting benadrukken de Vlaamse liberalen dat ze resoluut kiezen voor een open samenleving.  

Een open samenleving laat zich niet verlammen door angst en rust nooit op zijn lauweren. Meer nog, zo’n samenleving gaat moedig alle uitdagingen aan en kijkt steeds reikhalzend uit naar de dag van morgen! Elk individu speelt in deze samenleving een hoofdrol en stippelt zijn of haar eigen levenspad uit. In een open samenleving hangt de toekomst af van wat elk individu –volgens zijn of haar mogelijkheden- ervan maakt.  

Dit bewijst dat Open VLD’ers een groot vertrouwen hebben in mensen. Ze vinden dat elke mens zo vrij mogelijk moet zijn, bijvoorbeeld om zijn of haar eigen mening te vormen of om zelf te beslissen hoe hij of zij wil leven.

Elke mens is ook verantwoordelijk voor zichzelf en medeverantwoordelijk voor zijn omgeving. Iedereen heeft gelijke rechten en plichten. Het is de taak van de overheid om de vrijheid, de privacy, de veiligheid en het recht op privé-eigendom van haar burgers te beschermen. Liberalen geloven in vooruitgaan, vernieuwen, verbeteren, … het zijn optimisten.

Open VLD Ronse pleit ervoor dat wie initiatief neemt zoveel mogelijk ruimte moet krijgen, vrij ondernemerschap is de bouwsteen voor onze welvaart.

De rol van het stadsbestuur dient zich te beperken tot een regelgeving die het algemeen belang en de individuele vrijheid waarborgt.

Open VLD Ronse pleit er voor dat belastingen en lasten beperkt mogelijk worden gehouden.

De liberale partij zit in Ronse duidelijk opnieuw in de lift, in 2016 verenigden alle liberalen in Ronse zich opnieuw onder Open VLD vlag. De liberalen hadden een duidelijke inbreng in het beleid met de mandatarissen ere-schepen en fractieleider gemeenteraad Rudi Boudringhien en schepen van Openbare Werken Tom Deputter die voor een duidelijke nieuwe wind die door Ronse waaide zorgden. Binnen de OCMW raad is het Isabelle Raevens die voor een sterke liberale inbreng zorgt.

Open VLD trekt met veel ambitie naar de verkiezingen, met een zeer sterk verjongde lijst die een echte spiegel is van de Ronsese bevolking gaan wij proberen Ronse opnieuw die prominente plaats te geven in Zuid-Oost-Vlaanderen die ze vroeger had. Een inclusieve, op alle gebieden verdraagzame maatschappij, met respect voor ieders taal en cultuur, met een versterking van de middenstand, lokale economie en het bredere bedrijfsleven. Een stad die haar unieke troeven zoals cultuur, erfgoed als toeristische parels uitspeelt. 

De hemel kleurt opnieuw blauw in onze stad Ronse: met Open VLD gaan we voor een positief verhaal! 

De inhoud van deze pagina werd ingegeven door Open Vld . Open Vld draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud.