Volgens de antwoorden op een enquête afgenomen bij 209 Ronsenaars willen onze stadsgenoten in eerste instantie dat de leegstand van woningen, winkels en bouwgronden in onze stad wordt aangepakt. In tweede instantie moeten de wachtlijsten voor sociale woningen worden weggewerkt.

Omdat je op een wachtlijst niet kan wonen moet onze stad meer inzetten op sociale woningen. Vandaag moet je gemiddeld 590 dagen wachten op een sociale woonst in Ronse. Wij willen dat terugdringen tot maximaal 365 dagen of 1 jaar. Daarvoor zal er dus extra moeten gebouwd worden, maar ook verbouwd. Vele sociale woningen in onze stad zijn dringend aan een grondige renovatie toe. 'Recht op een degelijke huisvesting' staat namelijk in de Belgische grondwet en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens , welke de PVDA-PTB wil verdedigen.

We moeten naar een aandeel van minimum 9% sociale woningen in onze stad om aan de vraag te kunnen voldoen, vandaag bedraagt het aandeel sociale woningen in onze stad 6%. Concreet zijn dat 250 bijkomende sociale woningen om de Vlaamse minimumnorm te behalen. Verder is het onzinnig om in te zetten op 'sociale' koopwoningen aan €220 000 exclusief kosten. Wie kan dat nog betalen?

Beter is een mix van kleine en grotere sociale huurwoningen te voorzien.

Meer controle op de huurwetgeving is nodig: zo is men bijvoorbeeld al enige tijd verplicht om de huurprijs van een woning of pand duidelijk kenbaar te maken in elke advertentie. Daar moet de stad strenger op controleren.

Verder zijn we voorstander om praktijktesten in te voeren op de woningmarkt met als doel discriminatie te bestrijden. Gent bewijst dat dat kan én met resultaat.

Extra systematische controles om huisjesmelkerij tegen te gaan is nodig in onze stad. Hier moet hard en proactief tegen opgetreden worden zonder de belangen van de slachtoffers van de huisjesmelkerij uit het oog te verliezen, namelijk een menswaardige en veilige woonst.

Wij wensen een belangenvereniging voor de sociale huurders in Ronse in het leven te roepen. Men kan hierbij kosteloos aansluiten en zo als een verenigd front aanbevelingen leveren aan de sociale verhuurmaatschappijen, het OCMW en de stad Ronse zelf. Deze belangenvereniging moet ondersteund worden door gratis eerstelijns juridisch advies zodat zij hun rechten kunnen laten gelden tegenover elke overheid in dit land. 

Ronse telt ongeveer 400 leegstaande panden, waaronder alleen al 70 voor commercieel gebruik. De leegstand is de laatste jaren nog toegenomen ondanks de leegstandtaks.

Voor ons gaat die taks niet ver genoeg, het probleem van de leegstand geraakt er niet door opgelost. Wij willen de leegstandtaks substantieel optrekken.

Na vijf jaar leegstand zou de stad het pand moeten onteigenen om er sociale woningen of – winkelruimte/horecagelegenheid van te maken. Panden onteigenen kan perfect conform het Vlaamse Heffingsdecreet. Deze maatregel kan heel wat extra sociale woningen, – winkelpanden en jobs creëren.

Naast sociale woningbouw moet de stad Ronse ook inzetten op kwalitatieve, betaalbare en instapklare winkelpanden in het centrum. De stad bezit nu al verschillende winkelpanden net om de leegstand te bestrijden, maar doet daar zelf veel te weinig mee.

Men moet die grondig renoveren, bij voorkeur met werkzoekenden in opleiding, en nadien als instapklaar stedelijk winkelpand te huur stellen. De uiteindelijke huurder van zo'n pand is idealiter een jonge Ronsische werkzoekende werkloze of een niet kapitaalkrachtige ondernemende Ronsenaar, die anders moeilijk toegang zou krijgen tot zo'n pand. Het pand wordt de eerste twee jaar gratis ter beschikking gesteld, nadien betaalt men een voorafbepaalde faire huurprijs.

De verhuurder zal worden geselecteerd, indien meerdere kandidaten zich aanbieden, door een onafhankelijke commissie welke op voorafbepaalde objectieve criteria zal selecteren. De commissie moet nadien de startende ondernemer bijstaan en haar of zijn traject verder begeleiden.

Leegstaande bouwgronden, zeker in het centrum, kunnen dienst doen als tijdelijke groene, speel-, ontmoetings- en sportruimte. De stad moet initiatief nemen deze althans tijdelijk in te richten en te onderhouden zodat onze stadsgenoten kunnen genieten van 'hun' stukje bouwgrond ipv er een stortplaats van te maken. Vele bouwgronden worden puur als belegging onbebouwd gelaten terwijl de inwoners nood hebben aan meer openbare ruimte, vooral in de binnenstad.


De inhoud van deze pagina werd ingegeven door PVDA - PTB . PVDA - PTB draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud.