Kindvriendelijke stad, jeugd, onderwijs

Ons speelweefselplan wordt herbekeken en we integreren , waar mogelijk en verspreid over de stad, parkjes en speelzone’s. Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen kan hierbij een belangrijke partner zijn. We gaan na of we het huidige zwembad in de Engelsenlaan kunnen omvormen tot een geschikte locatie waar jeugd en jongerenverenigingen terecht kunnen voor hun werking.

We ondersteunen verschillende vakantie initiatieven, ook voor mensen met beperkingen.

Kinderarmoede bestrijden is een prioriteit voor onze Stad. We bouwen de werking van het Huis Van Het Kind verder uit met als doel het label kindvriendelijke stad te bekomen.

Onthaalouders ondersteunen we en zijn een spil in ons beleid.

De inhoud van deze pagina werd ingegeven door CD & V . CD & V draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud.