Kwalitatieve dienstverlening en Smart City

ICT

We willen evolueren naar een smart city door nog meer in te zetten op E-gov, E- loket, wifi in het centrum van de stad, slimme parkeerbegeleidingssystemen enz.. Om de dienstverlening aan de burger verder te optimaliseren ronden we de integratie van de stads- en OCMWdiensten af en brengen deze allemaal samen in een nieuw te bouwen vleugel aan het stadhuis. Op die manier blijft de dienstverlening op een voor iedereen toegankelijke manier in het centrum van de stad en kan er door de diensten ook efficiënter worden gewerkt. De wachttijden voor de burger willen we beperken door het installeren van een front-office, waar eenvoudige zaken snel kunnen worden afgehandeld. De front- en backoffice worden gescheiden. Tegelijk willen we meer privacy garanderen bij het afhandelen van de individuele dossiers.

We installeren een weegbrug in ons containerpark wat zal zorgen voor een eerlijk betaalsysteem. De vervuiler betaalt.

De inhoud van deze pagina werd ingegeven door CD & V . CD & V draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud.