# Samenleven en burgerschap

Ontmoeting

Mensen voelen zich goed en veilig in bruisende buurten waar bewoners elkaar kennen en respect tonen voor elkaar en de buurt. Samenleven is een werkwoord! De stad heeft aandacht voor de wijken en ondersteunt bewoners die iets willen organiseren. Veiligheid is een recht voor iedereen

✓ De politie, vooral de wijkagent, patrouilleert vaker te voet of met de (elektrische) fiets en is zeer aanspreekbaar. Er komen terug meer stadswachters.

✓ Elke wijk krijgt een buurthuis met een vast activiteitenaanbod en zitdagen van verschillende diensten.

✓ De stad rolt een efficiënt drugsactieplan uit dat niet enkel gericht is op repressie, maar inzet op rolmodellen, wijktoezicht, dialoog en een hogere participatiegraad aan sport- en vrijetijdsactiviteiten.

✓ Wijkcomités krijgen ondersteuning om laagdrempelige activiteiten te organiseren.

☛ Buurtpleintjes worden de stuwende en bindende kracht tussen jong en oud. In samenwerking met partnerorganisaties en bewoners zet de stad een systeem op van vrijwillig buurttoezicht (bv. ‘pleinpatrons’ of ‘buurtvaders’)

Meer informatie over onze standpunten rond # samenleven en burgerschap vindt u (weldra) op onze website www.groenronse.be


De inhoud van deze pagina werd ingegeven door # Groen Ronse verbindt . # Groen Ronse verbindt draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud.